ביטוח חיים כשר

מגדל חברה לביטוח משיקה סוג חדש של ביטוח חיים:  ביטוח  חיים  עם הכשר הלכתי המיועד לציבור הדתי מסורתי בישראל. עם  ההצהרה הזו, מגדל מצטרפת לחברות מנורה מבטחים וביטוח איילון, אשר משווקות אף הן ביטוח חיים עם הכשר הלכתי. ביטוח חיים כשר מצוי בבפיקוח של ועדות בד"ץ והוא נועד להבטיח כי כספם של החוסכים יושקע אך […]