AIG מוכרת חטיבת ביטוח חיים

כשלוש לאחר המשבר הכלכלי הגדול שאיים לפרק את AIG מכל נכסיה, ואחרי שזכתה לקבל חבל הצלה מהממשל  האמריקני, חברת הביטוח AIG ממשיכה לממש נכסים. בימים אלה הושלמה עסקה בגובה 2.16 מיליארד דולר למכירת חטיבת ביטוח החיים טאיוואנית Nan Shan לקבוצת רוכשים בשם Ruen Chen Investment המורכבת משתי חברות: רואנטקס תעשיות ויצרנית נעליים בשם תאגיד פו […]

ביטוח חיים כשר

מגדל חברה לביטוח משיקה סוג חדש של ביטוח חיים:  ביטוח  חיים  עם הכשר הלכתי המיועד לציבור הדתי מסורתי בישראל. עם  ההצהרה הזו, מגדל מצטרפת לחברות מנורה מבטחים וביטוח איילון, אשר משווקות אף הן ביטוח חיים עם הכשר הלכתי. ביטוח חיים כשר מצוי בבפיקוח של ועדות בד"ץ והוא נועד להבטיח כי כספם של החוסכים יושקע אך […]