ביטוח רכבים ספורטיביים

בישראל כיום ישנם לא מעט רכבים משופרים הדורשים תנאים מיוחדים ומצריכים התייחסות אישית. זאת בשל השיפורים הייעודיים והשינויים המבוצעים בכל רכב ספורט. הנושא של ביטוח רכב משופר הינו עניין הנדון כבר רבות בקרב המשפרים, הדואגים לביטחונם מחד ושואפים ליישם את אהבתם מאידך.

רכב משופר – חווית נהיגה מיוחדת

רכב משופר המעניק לבעליו חווית נהיגה מיוחדת – הודות לביצועים המשופרים ואיכות הנהיגה – הינו רכב שגם סעיפי הביטוח שלו שונים מביטוח של כל רכב רגיל. על מנת לבטח רכב משופר יש צורך בביצוע של מספר פרוצדורות המאשרות את כיסוי הביטוח הכולל שיפורים לרכב וכן שיפורי מנוע מסוגים שונים. רכב ספורט הינו ברוב המקרים בעל שתי דלתות ושני מושבים, מבנה נמוך יחסית ומנוע חזק ביותר – אלו הם רכבים אשר הביטוח שלהם כולל את הסייגים המיוחדים וכן את ההתייחסות להבדלים במבנה הרכב ובפרטים שלו.

מאפייני רכב משופר

מאפייניו של רכב משופר כוללים חלקי אלומיניום להקלת המשקל, סיבי פחמן ופלסטיק וכן מבנה מיוחד המאפשר לו תנועה אווירודינאמית. ביצועיו הגבוהים של הרכב הינם תולדה של שיפורים אלו. מדי שנה סוגים שונים של שיפורים לרכב נכנסים לתוקפם ומביאים אתם את הצורך בשינוי סעיפי הביטוח של רכבים ספורטיביים. בשל היותו ביטוח ייחודי, הביטוח של רכב בעלי שיפורי מנוע מצריך יחס אישי מצד החברה המבטחת וכן היכרות מעמיקה והבנה מקצועית בעולם הביטוח מחד ובתחום המכוניות הספורטיביות מאידך.

סעיפים בביטוח רכב ספורט

חשוב לציין כי רכבי ספורט הינם רכבים יותר גניבים וכן רכבים בעלי סיכוי גבוה יותר להיפגע. בשל  כך, מחיריהם של רכבי ספורט שונים בעלי שיפורי מנוע עוברים בדיקה מדוקדקת ביותר וכן ביקורות שונות של אנשי מקצוע על מנת לוודא כי מדובר ברכב אותו ניתן וראוי לבטח בביטוח ייחודי.

אבטחת רכב  ספורט

על מנת לבטח את הרכב אין די בשירותי ביטוח מקצועיים ויש צורך בהתקנה של אמצעי בטחון נוספים דוגמת התחברות למוקד איתוראן, הצפנת הרכב באמצעות קוד, הגנה על הרכב בחניון ועוד.

מחירי ביטוח לרכב ספורט

המחירים של ביטוח רכב ספורטיבי בעל שיפורי מנוע כוללים לא מעט רכיבים וברוב המקרים מדובר במחירים גבוהים בשל ערכו של הרכב והסכנות להן הוא מועד. לפיכך, ביטוחו של רכב ספורט נע בין עשרת אלפים שקלים בודדים לבין עשרות אלפי שקלים במקרים קיצוניים. כאשר מחירי הביטוח של הרכב גבוהים, תהיה גם ההשתתפות העצמית במחיר הפוליסה גבוהה יותר.

טרם רכישת ביטוח רכב ספורט יש לוודא את הפרטים הבאים, בגינם יכולה חברת הביטוח להימנע ממתן כיסוי ביטוחי לרכב:

קיום חלפים

האם לרכב יש חלפים אפשריים בארץ? במידה ולא – יכולה להיווצר אפשרות של היעדר כיסוי מצד חברת הביטוח.