ביטוח הנסיעות חיוני למעסיקים

העולם שהצטמצם לכפר גלובלי קטן מניע מעסיקים לשלוח את עובדיהם למקומות שונים ברחבי הגלובוס,  עלויות פינוי של חולים ונפגעים עשויות להגיע עד ל-200 אלף דולר. מעסיקים נמנעים מלשלוח עובדים לחו"ל מבלי שתהיה להם תוכנית מקיפה של ביטוח נסיעות לחו"ל. הסכנות שמסביבנו נותנות לסוכני הביטוח ולחברות ביטוח הזדמנויות למוצרים חדשים ומכירות חדשות, בין השאר ביטוח נסיעות […]